Roditelji djece sa poteškoćama u razvoju: Sistem je zakazao

DJECA SA POTESKOCAMA U RAZVOJU

Svako 100 dijete koje živi u RS je dijete sa poteškoćama u razvoju. Njihove porodice danas lutaju same, bez podrške cjelokupnog sistema, a pomoć najčešće traže putem društvenih mreža. Problemi, ističu roditelji, počinju još u porodilištu kada su nakon uspostavljanja dijagnoze djeteta prepušteni sami sebi, bez podrške stručnog tima.

– Takvog roditelja otpuštaju kući i on je dalje prepušten sam sebi u smislu pronalaženja nekog rješenja koje će mu odgovarati. Sistem u kome mi danas živimo nije prilagođen porodici i nije uvezan. Insistiraćemo na uvezivanju zdravstvenog i socijalnog sistema, nakon toga i obrazovnog. Da roditelj, kada se suoči sa dijagnozom, ne luta sam – kaže
Željka Perišić, direktor Centra “Dajte nam šansu-Zvjezdice”iz Banjaluke.

Podizanje djeteta sa poteškoćama u razvoju predstavlja ozbiljan izazov za roditelje, pogotovo one koje nemaju stalni izvor prihoda. Poražavajući podaci su da samo 11 odsto djece koja su okupljena u Udruženju “Sunce” u Palama ima zaposlena oba roditelja.

– Kod 33 odsto takvih porodica je zaposlen jedan roditelj. Svi ostali su nezaposleni i nemaju stalni izvor prihoda. Vrlo je teško da takve porodice opstanu i treba im sistemska podrška – ističe Milenko Vujmilović iz Udruženja djece i omladine sa posebnim potrebama “Sunce”.

Da uvijek može bolje, poručuju u resornom ministarstvu. Trenutno su, kažu, snage usmjerili na opremanje Centra u kojem će boraviti porodice sa djecom koja imaju smetnje u razvoju, kako bi na vrijeme bila određena dijagnoza.

– Kupljena je kuća, a plan je da u toj kući budu angažovani stručnjaci raznih specijalnosti. To će biti Centar u kojem će boraviti djeca sa smetnjama u razvoju sa porodicom da bi se na vrijeme i što ranije postavila dijagnoza. Mislim da će to biti referentni Centar u RS – ističe Jasmina Davidović, ministar porodice omladine i sporta.

Roditelji su saglasni da će ovaj centar biti od velike pomoći. Ipak, još uvijek se pitaju šta će biti sa djecom koja u ruralnim područjima nemaju priliku da svakodnevno posjećuju Udruženja u kojima će im biti pružena pomoć.

– Najveći problem je porodicama koje ne žive u gradovima. Podrška u potpunosti izostaje u manjim mjestima koja nisu dovoljno razvijena i nema dovoljno ulaganja, posebno u selima gdje nema nikakve podrške – ističe Željka.

U Ministarstvu porodice, omladine i sporta ističu da se iz republčkog budžeta svake godine izdvajaju sredstva za angažovanje asistenata, na osnovu zahtjeva predškolskih ustanova i škola. Ipak, dodaju da su svjesni da sva djeca nisu uključena u ovaj program.

– Ove godine odobreno je 195 zahtjeva, prošle godine 135 zahtjeva. Mislim da nisu sva djeca dobila asistenta i da se na tom planu može puno toga učiniti angažovanjem većeg broja asistenata i povećavanjem iznosa koji se daje tim asistentima – dodaje Davidovićeva.

Roditelji su poručili da se nadaju će cjelokupni sistem napokon početi da podržava prve korake njihovih mališana koji imaju jednaka prava na inkluziju u škole i društvo.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Unesi tvoje ime