Putničko osiguranje ne pokriva troškove poroda

putovanje trudnoca

Ukoliko vam zatreba hitna, neodložna zdravstvena pomoć za vrijeme godišnjih odmora ili bilo kojih drugih privremenih boravaka u inostranstvu, imate pravo da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Naime, Fond ima sklopljen sporazum o socijalnom osiguranju sa 16 zemalja među kojima su Italija, Belgija, Poljska, Češka, Velika Britanija, Srbija, Crna Gora i Hrvatska.

– Prije polaska neophodno je da se jave porodičnom ljekaru i da kod njega zatraže potvrdu tj. ocjenu zdravstvenog stanja prije puta u inostranstvo. Na osnovu te potvrde, javljaju se u nadležnu organizacionu jedinicu Fonda i tu dobijaju odgovarajući dvojezični obrazac u zavisnosti od države u koju putuju. Taj obrazac, pri dolasku u određenu zemlju predaju ili u zdravstveno osiguranje ili u slučajevima hitnoće u samu zdravstvenu ustanovu koja zaprima taj obrazac – kaže Boris Međedović, rukovodilac službe za inostrano zdravstveno osiguranje u FZO RS.

Izdavanje dvojezičnih međunarodnih obrazaca se ne naplaćuje.Međutim, plaća se participacija prilikom ljekarskog pregleda u Domu zdravlja, a cijenu te usluge određuje sama zdravstvena ustanova, kažu u Fondu. Dodaju da se obrazac može izdati više puta u toku godine, ali najviše za period do 60 dana. Što se tiče mališana, procedura je ista, samo što njihovo uvjerenje o sposobnosti za put izdaje pedijatar.

– Ovi međunarodni sporazumi tretiraju hitnu zdravstvenu zaštitu, dakle zdravstvenu zaštitu čije nepružnje bi moglo ugroziti zdravlje i život lica. Procjenu tog stanja hitnosti vrši zdravstvena ustanova u zemlji boravka. Ono što je bitno napomenuti da se taj obrazac ne može koristiti za ciljane zdravstvene usluge, uključujući i usluge poroda – kažu u Fondu.

Osiguranici Fonda bi trebali znati i da ino obrazac važi samo u onim zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva odnosno koje imaju ugovor sa zdravstvenim osigurajem zemlje u kojoj privremeno borave,nastavlja priču naš sagovornik. A ukoliko često putujete ili jednostavno želite da osiguranje pokriva i druge rizike, u Merkur osiguranju poručuju da se možete opredjeliti za polisu putničkog zdravstvenog osiguranja.

– Putničko zdravstveno osiguranje je potrebno da bi ljudi mogli bezbrižno da putuju na svojim godišnjim odmorima. U slučaju nezgode, nesreće, bolesti ili bilo čega ne bi imali problema sa još dodatnim finansijskim troškovima koji mogu u inostranstu da uzrokuju potreba za ljekarskom pomoći i ljekovima, medicinskim transportom i slično. Najjednostavnije je da neki član porodice dođe kod nas sa pasošima svih svojih članova porodice, a postupak vađenja putnog osiguranja traje 10 do 15 minuta.

Polisa vrijedi u cijelom svijetu osim u SAD-u, Japanu i Kanadi. Ipak, ona ne pokriva troškove nastale zbog hroničnih bolesti, kozmetičkih tretmana ili troškove koje su u vezi sa trudnoćom i porodom. Međutim i tu postoje izuzeci, ističu u Merkur osiguranju.

– U putno zdravstveno osiguranje uključeni su medicinski zahvati koji obuhvataju odnosno ukoliko su ugroženi život mame i djeteta oni su u pokriću. Ali sami troškovi poroda, oni nisu u pokriću. Realno gledajući, žene u nekoj visokoj trudnoći ne bi trebale da putuju i da sebe i dijete izlažu takvim rizicima koji uključuju neko putovanje.

Naši sagovornici poručuju da troškovi nastali neophodnim odlaskom doktoru u inostranstvu često znaju biti veoma visoki. Zato bi prilikom planiranja putovanja, za sebe i svoju porodicu, trebali blagovremeno obezbjediti putničko zdravstveno osiguranje s nadom da vam nikada neće zatrebati.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Unesi tvoje ime