Škole u Srpskoj još uvijek bez asistenata u nastavi

asistenti u nastavi

Na 1400 djece sa poteškoćama u razvoju koji se trenutno školuju u Srpskoj ide samo 205 asistenata, 16 defektologa, 13 logopeda i 10 socijalnih radnika, podaci su Ministarstva prosvjete i kulture RS. Ove neslave brojke nadleži pravdaju činjenicom da svakom djetetu sa poteškoćama ustvari nije potrebna dodatna podrška.

– Dijete sa lakim oštećenjima intelektualnog funkcionisanja nema potrebu za asistentom. Njemu je dovoljno da se prilagodi nastavi plan program. Takvnom djetetu ne treba asistent jer može da se stvori kontraefekat. Dijete bi se više vezalo za asistenta, ne bi se uključivalo sa drugom djecom – kaže Vanja Čolić, viši stručni saradnik za inkluziju učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete i kulture RS.

Sa ovim mišljenjem nisu saglasni zaposleni u školama. Kažu da je roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju, ali nastavnicima ipak potrebna veća podrška.

– Nekad je naša škola imala defektologa kao stručnog saradnika, a sada više ne. Mislim da bi svaka škola trebala imati defektologa, jer imamo sve više djece sa poteškoćama. Mi  imamo samo asistente koji nisu asistenti u nastavi nego pomažu djeci oko fizioloških potreba i tako dalje – ističe Rade Krecelj, direktor Osnovne škole „Borislav Stanković“.

Nismo imali gotovo nikakvu obuku. Snalazimo se sami tako da bi molili Ministarstvo ako bi ikako moglo da organizuje neke seminare da bi pomogli nama u radu – dodaje Gordana Đukić, profesor razredne nastave.

205 asistenata u Srpskoj zapravo su lica za podršku učenicima. Srpska trenutno nema nijednog zaposlenog asistenta u nastavi čiji bi zadatak bio da pomažu učenicima u savladavanju nastavnog gradiva te da učestvuju u izradi nastavnog plana i programa, potvrdili su u Ministarstvu.

– Naravno da trebaju. Zakonom o vaspitanju i obrazovanju je definisano šta radi lice za podršku i asistenti u nastavi. U toku je izrada novog pravilnika o vaspitanju i obrazovanju djece sa smetnjama u razvoju u kojem će biti bliže definisana uloga asistenta.

Osnovnu školu „Borisav Stanković“ u Banjaluci trenutno pohađa 712 učenika, među kojima 15 sa poteškoćama u razvoju. Ministarstvo prosvjete i kulture za ovu ustanovu obezbjedilo je 11 asistenata, dok jednom učeniku asistenta plaćaju roditelji. Marina Kucalović od septembra prošle godine radi kao asistent u ovoj školi i to sa dječakom koji ima dijagnozu autizma.

– Moj glavni zadatak je adaptacija, socijalizacija djeteta sa posebnim potrebama, u mom slučaju djeteta sa autizmom. Pored toga, moj zadatak je da se približim djetetu i dosegnem do njegove svijesti i tek nakon toga dolazi disciplina i učenje odnosno kada, koliko i kako je dijete spremno da uči i usvaja nova znanja – kaže asistent Marina Kucalović.

Uključivanjem djece sa poteškoćama u razvoju u redovni školski sistem, nadležne institucije je suočio sa brojnim problemima za koja još uvijek nisu uspjeli da pronađu rješenje. Zbog toga u školama u kojima se sprovodi inkluzija najviše trpe nastavici kojima je potrebna dodatna edukacija, ali i djeca sa poteškoćama koja u učionici zajedno sa 20 drugih đaka ipak traže više pažnje.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Unesi tvoje ime