Uz pomoć terapije igrom djeca pobjeđuju svoje strahove

Svjetlana Mamić terapija igrom Banjaluka

Ukoliko se vaše dijete trenutno suočava sa određenim strahovima, prolazi kroz traumu, ima nedostatak pažnje ili teško kontrolište emocije, terapija igrom mogla bi mu pomoći u prevazilaženju ovih problema. Barem tako tvrdi Svjetlana Mamić iz Banjaluke, uskoro sertifikovani praktičar terapije igrom usmjerene na dijete.

Svjetlana je zaposlena kao stručni saradnik pedagog u JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka“, a i voditelj je neformalnog obrazovanja „Socijalno-edukativni centar“. U razgovoru nam je otkrila na koji način terapija igrom, ustvari, pomaže mališanima.

Šta je terapija igrom?

Terapija igrom (play therapy) je terapijski pravac u radu sa djecom koji ističe da su djeca sposobna samostalno, donositi odluke i preuzimati odgovornost u skladu s njihovim godinama i sposobnostima. Temelje terapije igrom postavila je još 1940. Virginia Axline kada je terapija igrom prihvaćena kao razvojno odgovarajuća intervencija za širok spektar problema sa kojima se djeca susreću.

Tako terapija igrom pomaže u razvoju odgovornosti, kreativnosti, razvoju pažnje, poštovanja prema drugima i sebi, razvoju i kontroli emocija, razvoju empatije, učenju novih vještina, prevazilaženju traumatičnih iskustava, razvoj i bogaćenje govora….

Zašto je igra ključna za razvoj djece?

Igra omogućuje djeci da koriste svoju kreativnost, a istovremeno da razvijaju maštu, spretnost, fizičku, kognitivnu i emocionalnu snagu. Igra je veoma važna (rekla bih neophodna) za razvoj dječijeg mozga. Putem igre, djeca u najranijem periodu života stupaju u interakciju sa svijetom oko sebe. Ona je za djecu prirodna i neophodna kao što su to i vazduh, voda i hrana. Tokom igre djeci je dopušteno da stvaraju i istražuju svijet kojim oni upravljaju. Tada pobjeđuju svoje strahove, vježbaju praktične životne situacije, ponekad u kombinaciji sa drugom djecom ili odraslima. Terapija igrom opet obuhvata svoje različite pravce: direktivne i nedirektivne. Jedan od najefektnijih je Child centered play therapy (terapija igrom usmjerena na dijete) i upravo zbog toga sam se i ja lično odlučila za specijalizovanje u tom pristupu.

edukacija terapija igrom Socijalno edukativni centar SEC BanjalukaGdje ste završili edukaciju?

Naime, putem Ustanove za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ iz Banjaluke ostvarila sam saradnju sa organizacijom INA – International Academy for Play Therapy studies and PsychoSocial Projects. Treneri na obuci bili su Claudio Mochi i Isabella Casina. Oni imaju  dugogodišnje iskustvo širom svijeta u primjeni terapije igrom, ali i edukaciji budućih praktikanata. INA ima svoje stroge kriterijume prijema polaznika na obuku, tako da je na istu bilo primljeno samo šest polaznica, isključivo sa završenim fakultetom koji podrazumijeva neophodna prethodna dublja znanja o razvojnim aspektima djeteta (pedagozi, psiholozi i defektolozi).

Nakon teorijskog dijela i praktičnih vježbi, tokom proteklih 10 mjeseci pristupili ste primjeni terapije igrom i trenutno ste u procesu supervizije od strane predavača. Kako, ustvari, izgleda proces rada sa mališanima?

terapija igrom BanjalukaDo sada sam radila sa sedmoro djece koja imaju različite probleme sa kojima se suočavaju (problem niskog samopouzdanja, agresivnost,nedostatak pažnje, proživljavanje razvoda roditelja, proživljavanje smrti bliske osobe, selektivni mutizam…). Svi su dali manje ili veće rezultate. U „posebnoj sobi za igranje“ dijete ima mogućnost da u sigurnoj atmosferi provježba i savlada sve ono što ga u realnom životu muči bez straha od osuđivanja, straha od greške. Na taj način dijete se priprema za realni svijet. 

Nakon što odbrani prikaz izabranog slučaja koji je rješavala u praksi, Svjetlani, početkom decembra, slijedi sertifikacija. A narednu godinu započeće i sa novom edukacijom uz pomoć koje će, ističe, usavršiti rad sa djecom iz spektra autizma.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Unesi tvoje ime