Vantjelesna oplodnja u Češkoj: Šta je sve dozvoljeno?

Pronatal Repro Češka sterilitet

Suočeni sa sterilitetom, mnogi parovi iz Srpske sve češće odlaze u Češku kako bi tamo uradili vantelesnu oplodnju uz pomoć doniranih jajnih ćelija ili sperme. Iako naš zakon to još uvijek ne podržava, ove procedure su u Češkoj Republici legalne i podliježu rigoroznoj kontroli od strane državnih organa.

– Zakoni su u Češkoj Republici su vrlo liberalni tako da je doniranje jajnih ćelija dozvoljeno. Definisana je starosna dob kod žene kod koje možemo da prenosimo embrione, a to je 48 godina i 364 dana. Ova metoda se jako često koristi zato što žene odlažu materinstvo. S obzirom da su zakoni u okolini Češke drukčiji, većina stranaca dolazi ovdje – kaže dr Vladimír Špička, načelnik klinike PRONATAL Repro.

Donatori jajnih ćelija i spermatozoida u Češkoj Republici podvrgavaju se detaljnim ispitivanjima i pregledima koji provjeravaju njihovo kako fizičko, tako i psihičko zdravstveno stanje, navodi naš sagovornik.

– Konkretno, to protiče tako da imamo donatorke koje moraju ispuniti vrlo stroge krijerijume. Jedan od tih uslova je i starosna dob. Moraju biti mlađe od 35 godina. A donacije je anonimna u oba smjera: nije moguće saznati ko je donator, kao što ni donator ne može saznati ko je primalac.

Zahvaljujući nedavno sklopljenoj saradnji Klinike Medico-S sa Pronatal grupacijom iz Češke, jednom od najuglednijih klinika za vantjelesnu oplodnju, sve asistirane reprodukcije parovima će dostupnije. Odnosno, nakon dobre i temeljne pripreme, procedure će se u Češkoj završavati brže, ali će troškove i dalje u potpunosti snositi sami klijenti.

– Mi imamo najviše klijenata iz bivše Jugoslavije. Zakon nije potpuno jednak za pacijente iz Češke i strance, s tim da našim pacijentkinjama do 39 godina dio toga finansira zdravstveno osiguranje, a svi ostali sve plaćaju sami. Izuzetak su pacijentkinje iz Hrvatske kojima to finansira njihova osiguravajuća kuća u slučaju ukoliko postoji genetski problem, a kod njih se ne radi preimplatacijska dijagnostika ili bilo koji drugi problem koji nije moguće riještiti u Hrvatskoj – dodaje dr Špička.

U centru Pronatal Repro godišnje se uradi oko 350 procedura vantjelesne oplodnje, a njihova uspješnost je između 45 i 50 odsto, navodi dr Špička. Tajnu uspjeha vide u odgovornom pristupu te neprestalnom osavremenjavanju i praćenju trendova.

– Asistirana produkcija se razvija. Idemo u korak sa vremenom. U današnje vrijeme najnoviji trend je da snižavamo broj prenesenih embriona prilikom embriotransfera. Danas preferiramo prenos samo jednog embriona zato što su višebrojne trudnoće vrlo rizične. To uzimamo u kombinaciji sa programom zamrzavanja embriona. Znači, od svih dobijenih embriona prenosimo jedan embrion, a ostale, ako su kvalitetni, zamrzavamo. Najnoviji trend je i kod genetskih testova. Sposobni smo testirati genom svih 24 hromozoma.

Praksa u Češkoj pokazuje da je najčešći uzrok steriliteta kod žena odlaganje majčinstva za kasnije godine, a kod muškaraca loši rezultati spermiograma.

– Sterilitet je danas definisan kao bolest, kao medicinska dijagnoza. Niko sa sigurnošću ne može reći šta do njegao dovodi. Međutim, najčešće se javlja zbog toga što žene odlažu trudnoću za starije godine, a znamo da plodnost žene u prosjeku opada već sa 35 godina. Drugi problem je embriološki muški faktor. Iz godine u godinu sve su lošiji rezultati kod muških spermiograma. Ali na sreću, kad je problem kod muškarca to zaista znamo dobro riješiti. Uslovno rečeno, danas nam je potrebno samo jedna spermija da napravmo oplodnju – ističe dr Špička.

Iskustva ljekara iz Češće dobro će doći i stručnjacima iz Klinike Medico-S , jer je Centar Pronatal Repro na čelu sa dr Špičkom sposoban da izvodi sve vidove liječenja i intervencija sa područja asistirane reprodukcije.

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Unesi tvoje ime